Privacybeleid

Inleiding

Dit is het privacy beleid van LuteijnMedia BV en haar bijbehorende merken en producten en diensten.

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van abonnees op onze tijdschriften en de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten en gebruikers van onze websites, andere diensten en producten van LuteijnMedia BV.

In dit privacy beleid lichten we toe welke gegevens wij op welke manier verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Daarnaast lichten we toe welke rechten jij hebt en hoe je deze rechten kunt uitoefenen.

LuteijnMedia BV respecteert de privacy van haar abonnees en klanten. Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 26 maart 2021. (PDF versie)

Verwerkingsverantwoordelijke en contact

De verwerkingsverantwoordelijke voor het gebruik van jouw persoonsgegevens in het kader van de diensten van LuteijnMedia BV is steeds LuteijnMedia BV, gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende aan Varenmeent 5, 1218 AN Hilversum.

Via privacy@itchannelpro.nl en/of via LuteijnMedia BV, ter attentie van Afdeling Privacy, Varenmeent 5, 1218 AN Hilversum., kun je altijd contact opnemen met vragen over dit privacy beleid.

 

Persoonsgegevens en doeleinden verwerking

LuteijnMedia BV verkrijgt op verschillende manieren persoonsgegevens die zij voor diverse doeleinden gebruikt.

Afname abonnement, product of dienst

Wanneer je een abonnement afsluit op één of meerdere uitgaven van LuteijnMedia BV of producten (zoals publicaties) of diensten van LuteijnMedia BV afneemt, verwerken wij jouw contactgegevens (waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) en transactiegegevens (waaronder bank- en betaalgegevens). Daarnaast verwerken wij bepaalde gegevens over jouw gebruik, zoals de status van je abonnement(en) en gegevens die je aan ons verstrekt in het kader van – bijvoorbeeld – een evenement waarvoor je je aanmeldt.

Deze gegevens gebruiken wij om de overeengekomen abonnementen, producten en/of diensten uit te kunnen voeren en te leveren. De juridische grondslag hiervoor is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

We kunnen jouw gegevens gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van LuteijnMedia BV om onze producten en diensten te verbeteren en optimaliseren.

Bezoek aan een website van LuteijnMedia BV

LuteijnMedia BV biedt verschillende websites aan. Als je (één van) onze websites bezoekt, verzamelen wij een aantal gegevens over jouw bezoek en het apparaat waarmee jij de website hebt bezocht, zoals je IP-adres, jouw surfgedrag en je interesses. Dit doen wij met cookies en vergelijkbare technieken.

Deze gegevens gebruiken wij om het gebruik van onze websites te verbeteren en om jouw gericht aanbiedingen te kunnen doen en content en advertenties te kunnen tonen die zijn afgestemd op jouw voorkeuren en interesses. Je gegevens kunnen door ons worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten. Als je een account hebt en bent ingelogd, kunnen we de gegevens ook koppelen aan je account. Op basis van die gegevens stellen wij een profiel op zodat wij je beter van dienst kunnen zijn en de inhoud van deze producten en diensten nog beter op je interesses af kunnen stemmen.

De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, hangt af van het type cookies. Voor zover het gaat om functionele cookies is de grondslag de uitvoering van de overeenkomst. Voor analytische cookies en cookies met geringe gevolgen voor je privacy is dat het gerechtvaardigd belang van LuteijnMedia BV om haar websites te verbeteren en te optimaliseren. Andere cookies, zoals tracking cookies, zullen wij slechts plaatsen met jouw voorafgaande toestemming. In het cookie statement kun je meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst.

Accounts

Op sommige websites van LuteijnMedia BV is het mogelijk een account aan te maken. Met een account krijg je toegang tot bepaalde (premium) content, ontvang je speciale aanbiedingen en kortingen, en kun je in het vervolg makkelijker bestellingen plaatsen. Als je een account aanmaakt, vul je zelf bepaalde (persoons-) gegevens in. Je kunt ook bepaalde interesses instellen en wijzigen.

De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in dit verband is het uitvoeren van de overeenkomst met jou, namelijk het aanmaken en het uitvoeren van je account

Wanneer je hier toestemming voor geeft, kunnen wij de informatie over je gebruik van een website van LuteijnMedia BV, die wij door middel van cookies en vergelijkbare technieken verzamelen, koppelen aan je account, zodat we je gebruik van de verschillende diensten van LuteijnMedia BV kunnen analyseren en wij onze diensten en communicatie beter op je wensen kunnen afstemmen.

We kunnen de gegevens verzameld binnen een account gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van LuteijnMedia BV om onze producten en diensten te verbeteren en optimaliseren.

Communicatie van LuteijnMedia BV

Je kunt je op verschillende manieren opgeven voor communicatie van LuteijnMedia BV, bijvoorbeeld door je te abonneren op één of meerdere van onze nieuwsbrieven. De nieuwsbrief wordt zoveel mogelijk op jouw voorkeuren en interesses afgestemd wanneer die bij ons bekend zijn en je daarvoor toestemming hebt gegeven. Als je een account hebt, kun je beheren over welke onderwerpen je berichten wilt ontvangen.

Na aankoop van een van onze producten en/of diensten kunnen wij je communicatie sturen over gelijksoortige producten of diensten van LuteijnMedia BV, tenzij je bij aankoop hebt aangegeven daar geen prijs op te stellen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van LuteijnMedia BV om marketingactiviteiten te kunnen ontplooien.

Je kunt je altijd afmelden voor communicatie van LuteijnMedia BV via de link onderaan elk ontvangen bericht. Je kunt je niet afmelden voor berichten die nodig zijn voor de afhandeling van bestellingen en andere noodzakelijke service berichten.

Link-tracking

Wij kunnen zien of je via onze nieuwsbrief doorklikt naar een van onze website en jou herkennen als je onze websites bezoekt door middel van een tracking-link. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties je neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrief is. Dit doen wij door middel van cookies. De juridische grondslag hiervoor is jouw toestemming.

Communities

Op bepaalde websites van LuteijnMedia BV is het mogelijk om berichten te plaatsen en contact op te nemen met andere gebruikers. De informatie die je invoert wordt gebruikt om deze zichtbaar te maken op de betreffende website. De grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

Sociale media

LuteijnMedia BV is op verschillende sociale media te vinden, waaronder LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube. Als je ons volgt op sociale media krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je profielgegevens. Deze informatie kunnen wij gebruiken om het bereik op sociale media te meten en te verbeteren. De grondslag is een gerechtvaardigd belang van LuteijnMedia BV om haar sociale media activiteiten te verbeteren.

LuteijnMedia BV maakt verder gebruik van (marketing)diensten van derden, zoals Facebook Custom Audiences . Op deze manier kan LuteijnMedia BV zich richten op een specifieke doelgroep op sociale media. Hiertoe kan LuteijnMedia BV gehashte e-mailadressen verstrekken aan derde partijen, zodat deze partijen gericht mensen kunnen benaderen voor marketingacties. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is steeds je voorafgaande toestemming.

Marktonderzoek

Als je meedoet aan een marktonderzoek van LuteijnMedia BV, zullen de door jou verstrekte gegevens door ons worden verwerkt om onze producten en diensten te kunnen verbeteren. De juridische grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst.

Contact met klantenservice

Als je contact opneemt met onze klantenservice, verstrek je bepaalde contactgegevens. Deze gegevens gebruiken wij om jou vraag of verzoek af te handelen, ter uitvoering van de overeenkomst met jou. We kunnen je vraag opslaan om je later beter behulpzaam te zijn en ter verbetering van onze producten en diensten, waarvoor als grondslag geldt het gerechtvaardigd belang van LuteijnMedia BV haar dienstverlening te verbeteren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor jij de persoonsgegevens hebt verstrekt, tenzij langer bewaren noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke plicht of het behartigen van een gerechtvaardigd belang van LuteijnMedia BV.

Meer concreet hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

  • De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in je account worden in beginsel door ons bewaard zolang je account actief is. Als je je account twaalf (12) maanden niet hebt gebruikt, zullen wij een bericht sturen met de vraag of je je account wilt behouden. Als je ook na een tweede herinnering niet reageert, zullen wij je gegevens verwijderen.
  • Voor cookies en vergelijkbare technieken hanteren wij een levensduur van maximaal zes (6) maanden. (Persoons-) gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over je internetgebruik, worden ook maximaal zes (6) maanden bewaard.
  • Wanneer je je hebt ingeschreven voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven, bewaren wij je contactgegevens om deze te kunnen sturen tot je hebt aangegeven deze niet meer te willen ontvangen.
  • Voor de gegevens die wij verzamelen voor doeleinden zoals het verlenen van diensten en factureren, om bestellingen af te handelen en om je te informeren over het verloop ervan, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal 24 maanden.
  • Gegevens over jouw deelname aan prijsvragen of acties worden maximaal twaalf (12) maanden bewaard.
  • Gegevens die wij verzamelen via sociale media bewaren wij maximaal zes (6) maanden.
  • Als je contact opneemt met de klantenservice worden jouw persoonsgegevens door ons maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling bewaard.

Delen en bekend maken van persoonsgegevens

Concern

Ondernemingen binnen de groep van LuteijnMedia BV kunnen toegang krijgen tot jouw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van LuteijnMedia BV van een efficiënte en doeltreffende bedrijfsvoering. Alle onderneming binnen het concern van LuteijnMedia BV zullen hetzelfde niveau van bescherming bieden. Jouw gegevens kunnen door de ondernemingen binnen de groep van LuteijnMedia BV onder meer worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst(en) met jou en voor het ontplooien van (gerichte) marketingactiviteiten om een relatie met jou in stand te houden.

Verwerkers

Voor de uitvoering van onze diensten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld technische dienstverleners en bezorgdiensten. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor LuteijnMedia BV.

LuteijnMedia BV draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van technische en organisatorische maatregelen. Met deze partijen heeft LuteijnMedia BV een bewerkersovereenkomst afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uitsluitend persoonsgegevens verwerken in opdracht van LuteijnMedia BV.

Partners

LuteijnMedia BV kan samenwerken met partners, bijvoorbeeld in het kader van het leveren van diensten, een prijsvraag of actie. Deze partners kunnen betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst met jou. Je wordt daarover duidelijk geïnformeerd voordat je de informatie voor dit doeleind verstrekt of de dienst afneemt.

Overig

Voor het overige verstrekt LuteijnMedia BV alleen persoonsgegevens aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming. LuteijnMedia BV kan de gegevens van gebruikers (zoals naam, bedrijf, contactgegevens) aan partners verstrekken wanneer gebruikers gebruik maken van een van de platformen van LuteijnMedia BV en aangeven hiermee akkoord te zijn. Partners van LuteijnMedia BV zijn te vinden in haar uitingen. Daarnaast kunnen gegevens aan derden worden verstrekt indien LuteijnMedia BV daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen.

Beveiliging

Wij doen ons uiterste best om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens. Abonneegegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de abonneegegevens en op deze medewerkers rust een vertrouwelijkheidsverplichting.

Jouw rechten

Je kunt een beroep doen op de volgende rechten:

  • Inzage en correctie. Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens LuteijnMedia BV van jou verwerkt voor welke doeleinden en/of ons verzoeken deze te wijzigen of corrigeren.
  • Verwijdering. Indien je niet meer akkoord bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens door LuteijnMedia BV of indien je van mening bent dat verwerking van jouw persoonsgegevens door LuteijnMedia BV niet langer nodig is voor het doel waarvoor je die hebt verstrekt, kun je ons vragen om de betreffende persoonsgegevens te wissen.

Bezwaar

Je kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Wanneer we gegevens verwerken op basis van het gerechtvaardigd belang van LuteijnMedia BV, kan je bezwaar maken tegen deze verwerking van jouw persoonsgegevens. We zullen de verwerking staken tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen.

Beperking verwerking

Je kunt ons vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als je daar een gegronde reden voor hebt, bijvoorbeeld als je het idee hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, of als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door LuteijnMedia BV.

Gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm over te (laten) dragen als de verwerking van persoonsgegevens door LuteijnMedia BV berust op jouw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw (uitdrukkelijke) toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor het uitoefenen van de hierboven genoemde rechten kun je een email sturen aan privacy@luteijnmedia.nl of een brief richten tot LuteijnMedia BV, ter attentie van Afdeling Klantenservice Privacy, Kerkenbos 1015L, 6546 BB Nijmegen. LuteijnMedia BV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier (4) weken, reageren.

Doorgifte buiten de EER

LuteijnMedia BV kan gebruik maken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy beleid. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER) of gebruikmaken van servers die zich buiten de EER bevinden.

LuteijnMedia BV zal jouw persoonsgegevens, in overeenstemming met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER, slechts doorgeven naar derde landen indien de Europese Commissie heeft besloten dat het derde land een passend beschermingsniveau waarborgt of een ander adequaatheidsbesluit heeft genomen, dan wel passende waarborgen worden geboden zoals of het gebruik van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie.

Overdracht onderneming

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van LuteijnMedia BV worden overgedragen aan een derde partij of kan LuteijnMedia BV fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. LuteijnMedia BV zal je in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

Wijzigingen aan het privacy- en cookiebeleid

Wij kunnen dit privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd aanpassen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail voor bepaalde diensten.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 26 maart 2021.

 

Uitgelichte Vacatures

ICP 2024 01
Wil je niks missen? We houden je dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws! Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven door het formulier in te vullen.

Wil je de nieuwsbrief uiteindelijk toch niet meer ontvangen? Geen probleem! Je kunt je op elk moment weer afmelden.