Disclaimer

Disclaimer

LuteijnMedia BV, uitgever van ITchannelPRO, DatacenterWorks, CloudWorks, Infosecurity Magazine en Circulaire IT.

Het doel van deze website is informatie over de branche  op eenvoudige wijze breed toegankelijk te maken.

 

Uitgever, hoofdredacteur en auteurs verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever, hoofdredacteur en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Uitgever, hoofdredacteur en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

Tevens is de eigenaar van deze site niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie, op een andere wijze dan hierboven beschreven.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden en waar nodig, aan bronvermelding te doen. Ondanks het bovenstaande zijn er aan de op de website vermelde informatie geen rechten te ontlenen. Deze site geeft nadrukkelijk geen garantie op juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Bij twijfel kunt u hierover contact met ons opnemen.

Op alle informatie, tekst en foto’s op deze website, zowel de zelfgemaakte foto’s, als de foto’s die aangeleverd zijn door derde, geldt copyright. Het is dan ook niet toegestaan gegevens of afbeeldingen over te nemen, te vermenigvuldigen, of te publiceren, voor welke doeleinde dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar van deze website.

Deze website bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoekers van deze website. De eigenaar van deze site kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

Deze website  bevat links naar websites die beheerd worden door derden. De eigenaar van deze site  kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of van de diensten/producten die er aangeboden worden. Het bestaan van een link impliceert geenszins een samenwerkingsverband tussen LuteijnMedia en de derde.

Door deze website te bezoeken gaat de gebruiker automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 

Uitgelichte Vacatures

ITchannelPRO-202402
Wil je niks missen? We houden je dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws! Je kunt je aanmelden voor onze nieuwsbrieven door het formulier in te vullen.

Wil je de nieuwsbrief uiteindelijk toch niet meer ontvangen? Geen probleem! Je kunt je op elk moment weer afmelden.